Kotiseutukokoelma

Pelkosenniemen kirjastolla on lehtileikkeitä ja muuta kuntaa käsittelevää aineistoa koottuna kotiseutukokoelmaksi. Aineistoon voi tutustua Pelkosenniemen kirjastossa.

Pelkosenniemeä käsitteleviä kirjoja

Pelkosenniemeä käsitteleviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Pelkosenniemeä käsittelevät videot

Pelkosenniemeläisiä kirjoittajia:

Lehtileikkeet yms.

  • Ilmo Vuollun kasettikokoelma sisältää paljon Pelkosenniemeläisten haastatteluita. Vuollun haastattelemat henkilöt.
  • Lehtileikkeitä vuodesta 1960. Pelkosenniemeä käsitteleviä lehtijuttuja lähinnä Lapin Kansasta ja paikallislehdistä, mutta myös aikakauslehdistä.
  • Vuotos-kokoelma Lehtileikkeitä vuodesta 1981 koskien Vuotoksen allasta.