Aimo Kehusmaa ja Samuli Onnela - Suur-Sodankylän historia 1

Kehusmaa, Aimo ja Onnela, Samuli -Suur-Sodankylän historia

293 sivua
Julkaisija Suur-Sodankylän historiatoimikunta
ISBN: 951-96796-2-6
Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 1995

Takakannen teksti

Suur-Sodankylän historia on kaksiosainen teos ihmisen elämästä Sodankylässä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella noin 8000 vuoden ajalta. Pohjois-Pohjanmaan museon johtaha, filosofian kandidaatti Aimo Kehusmaa kartoittaa alueen rikkaan esihistorian. Oulun maakunta-arkiston johtaja, filosofian kandidaatti Samuli Onnela punoo värikkään kertomuksen saamelaisten ja suomalaisten uudisasukkaiden vaiheista keskiajalta 1950-luvulle. Runsas kuvitus kertoo jokapäiväisestä elämästä, tärkeistä tapahtumista ja maiseman muutoksesta.

Sisällys

Samuli Onnela: Matkasauvaksi Suur-Sodankylän historiaan

Aimo Kehusmaa: Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken esihistoria

Ensimmäiset 7000 hämärän vuotta
Tunnettu ja tuntematon
Alueen esihistoriantutkimuksen vaiheet
Esihistorialliset ajanjaksot
Varhaisin asutus
Esikeraamiset löydöt
Pyyntikulttuurin asuinpaikat
Kulttuurikerros
Kivikauden esineistö
Pohjalaiset kiviesinetyypit
Varhaismetallikautiset muinaisjäännökset
Keramiikka
Sodankylän Petkulan löytö
Savukosken Kuoskun rauta-aseet
Rautakautiset löydöt
Kirveet
Nuolenkärjet
Kulkuneuvot
Kentät ja muut myöhäiset muinaisjäännökset
Juikenttä
Seidat
Pyyntikuopat
Haudat

Samuli Onnela: Sodankylä, Sompio ja Kemikylä osana Kemin Lappia vuoteen 1747

Kemin Lapin metsäsaamelaisen kulttuurin aika
Kemin Lapin kylät
Lapin ja lannan raja
Rajapaikkoja pöytäkirjojen lehdiltä
Sodankylän, Sompion ja Kemikylän lapinkylien asukkaat
Metsäsaamelainen vuotuiskierto
Ruotsin ja Venäjän veron maksajina
Verotusperusteet
Verottajan saalis

Suomalaisen uudisasutuksen tulo
Ruotsin kruunun toimet lapinmaiden asuttamiseksi
Vuosien 1673 ja 1695 asutusplakaatit
Paavali Pelkosesta se alkoi - suomalaisen uudisasutuksen tulo
Uudisasukkaan tarina
Uudisasutuksen kasvu ja lappalaiset
Maanviljelykulttuurin alku
Poronhoito
Kalastus ja riidat sen ympärillä
Omat ja yhteiset kalavedet
Peuran, majavan ja muun riistan pyynnissä

Noitien ja seitojen maailmasta kristillisen kirkon helmaan
Lappalaisten uskonto
Kristillisen kirkon organisaation työntyminen Kemin Lappiin
Sodankylän kääntyminen ja Gabriel Tuderus
Sodankylästä tulee kappeli ja se saa kirkon
Sodankylän ensimmäiset papit
Kristillissiveellistä vaellusta

Lappi ei paennut - lanta ei saennut

Lähdeviitteet ja huomautukset

Arkistolähteet

Asiakirjajulkaisut

Tutkimuskirjallisuus

Henkilöhakemisto

Historiatoimikunnan saatesanat lukijalle