Antti Pihkala, Anna-Liisa Sippola, Lauri Yli-Tepsa - Suvannon kylä

Antti Pihkala, Anna-Liisa Sippola, Lauri Yli-Tepsa - Suvannon kylä

127 sivua
ISBN: 951-749-053-4
Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen 1986
Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1986

Takakannen teksti

Suvannon kylä syntyi kuten monet muutkin suomalaisten asuttamat pohjoisen jokivarren kylät 1600-lulla. Se sijaitsee syrjässä muusta asutuksesta Kemijokeen lasken Kitisen varressa. Suvanto on taivaltanut Lapin ankarissa olosuhteissa oman kehityspolkunsa huipulle: itsenäiseksi ja omavaraiseksi, ilman ulkopuolista apua toimeentulevaksi kyläksi. Sen perustana on ollut lujaksi kasvanut paikallinen talonpoikaiskulttuuri.

Lapin sodassa saksalaiset eivät polttaneet kylästä yhtään rakennusta. Kun nuoriso 1960-luvulla siirtyi teollisuusammatteihin taajamiin, jäivät vanhat talot purkamatta ja uudet tasakatot rakentamatta. Näin suvanto säilyi ainutlaatuisena esimerkkinä hirsirakentamisen kauden kulttuurimaisemasta, josta muualla elää vain muisto. Mutta miten käy kauniin Suvannon kylän nyt? Uhkana on voimalaitos ja osittain hukkuminen veden alle

Sisältö:

Lukijalle

1. Erämaahan kasvaa kylä
Lapinkylien maa
Uudisasutuksen synty
Majavanpyynnistä maanviljelyyn
Kylä kasvaa
Kyläyhteisö

2. Omavaraistalouden aika
Niitty
Karja
Vilja
Joki
Metsä
Käden taito

3. Murros
Sota-aika
Kylä hiljenee

4. Rakennusperinne
Peräpohjalaistalon varhaisvaiheita
Maisema, raitti ja pihapiiri
Asuinrakennus
Pirtti
1800-luvun ikkuna
Rakentajat ja rakennustekniikka
Suvannon naapurikylät

5. Tulevaisuus
Rakennusten säilyttäminen ja korjaaminen
Voimalaitoksen vaikutukset
Neuvotteluja ja selvityksiä - adresseja ja vetoomuksia
Kirjoittamaton luku
Lähteet

Selvitys 6 1990 Suvannon kylä Korjauskokeilun seuranta 1985-89