Elämää Pelkosenniemellä - kuntalaisten näkemänä

Elämää Pelkosenniemellä - kuntalaisten näkemänä

40 sivua
Lapin seutukaavaliitto
Rovaniemi 1989
ISBN: 951-9236-52-X

Esipuhe

Kuntien kehittämisessä tulee huomioida olojen ja ongelmien ohella myös kuntalaisten toiveet ja mielipiteet. Monesti kuntatarkasteluissa elinolojen laadulliset näkökohdat ovat jääneet varsin vähälle käsittelylle. Lapin seutukaavaliiton laatiman Pelkosenniemen kuntatarkastelun yhdeksi osaksi otettiin vuonna 1987 myös sosiologinen kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli kysymysten tarkastelu kuntalaisten näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset perustuvat loka-marraskuussa 1987 tehtyyn postikyselyyn. Luonnollisesti sen jälkeen olot ovat ehtineet jo muuttua - mikä on aina ongelma tutkimusraporttien valmistuttua - esim. työttömyyden ja palveluiden osalta jopa parempaan suuntaan kuin mitä tämän tutkimuksen tulokset osoittavat. Kuitenkin kuntalaisten näkemyksiä tarvitaan aina, kun suunnitellaan tulevaisuutta ja tehdään tärkeitä päätöksiä. Lapin seutukaavaliitto toivoo, että tutkimus auttaa ymmärtämään laajemmin pelkosenniemeläisten oloja ja mielipiteitä. Tutkimuksen etenemistä on valvonut Pelkosenniemen kunnan asettama työryhmä. Lapin seutukaavaliiton puolelta sen valmisteluun on osallistunut tutkimuspäällikkö Ossi Repo. Tutkimusapulaiset Markku Tuomikoski ja Tuula Kreus ovat hoitaneet aineiston atk-ajot. Kartat on tehnyt piirtäjä Maija-Leena Numminen. Kuvat ja tekstit laatinut tutkija Ilkka Lehtola.

Sisällysluettelo

1. Johdanto
1.1 Kyselyaineisto
1.2 Aineiston käsittely
2. Yleistietoa vastaajista
2.1 Taustatietoja
2.2 Koulutustaso
2.3 Perhekoko
2.4 Työ ja toimeentulo
2.5 Työttömyyden kuva
3. Asuminen
3.1 Asumismuodot
3.2 Asuntojen kunto ja varustetaso
3.3 Asumisen puutteet
3.3.1 Asuntojen varustetaso ja asumisviihtyvyys osa-alueittain
3.3.2 Yli 64-vuotiaiden asuminen
4. Palvelut
4.1 Fyysinen saavutettavuus
4.2 Tyytyväisyys palveluihin
5. Mielipiteet ja asenteet
5.1 Pelkosenniemeläisyys ja osallistumin
5.2 Luonnonsuojelu ja Vuotos
5.3 Väestön väheneminen ja työllisyys
5.4 Huoli tulevaisuudesta
6. Erityisryhmät
6.1 Nuoret
6.2 Eläkeläiset
7. Päätelmiä

Lähteet
Liitteet