Entinen Kemijoki

Entinen Kemijoki

Toim. Linkola, Martti
275 sivua
Julkaisija Kemijoki Oy
Oy Weilin+Göös Ab:n kirjapaino
Tapiola 1967

Takakannen teksti

Tämä kirja on kunniateko sille Kemijoelle, joka nykyisin on suurelta osin kadonnut. Pyrkimys nykyaikaiseen teknilliseen kulttuuriin on ollut syynä siihen, että perinteellinen Kemijoki on jouduttu kahlitsemaan valtakunnan sähkövoimantuotannon tarpeisiin. Sen vuoksi tämän maamme suurimman virran voimalaitokset rakentanut Kemijoki Oy on ahalunnut kirjan muodossa tallettaa eräitä piirteitä entisestä Kemijoesta ja siihen liittyvästä monivivahteisesta elämästä sekä samalla esittää muistopuheen entisaikojen mahtavalle joelle.

"Entinen Kemijoki" -kirja kuvaa Suomen Lapin kiistattoman valtaväylän maantiedettä ja luonnonhistoriaa, selostaa sen asutuksen vaiheita ja perehdyttää lukijansa joen vaikutuspiirissä eläneisiin ihmisiin ja seudun kansanperinteisiin sekä elinkeinoelämään. "Entinen Kemijoki" on kokoomateos, jossa näitä seutuja tuntevat henkilöt kuvaavat Kemijokea kukin oman erikoisalansa kannalta ja kukin omaa esitystapaansa käyttäen. Teoksen on toimittanut sekä luonnonvaraisen maiseman että kansankulttuurin tuntija Martti Linkola. Näiden asiantuntijoiden esitystä täydentävät lukuisat mustavalkoiset ja moniväriset valokuvat sekä selventävät kartat ja piirrokset.

Sisällys

Esipuhe
Kemijoki
Matka entisellä Kemijoella
Kemijoen vesistöalue
Kemijoki jääkaudesta nykyaikaan
Kemin Lapin esihistoria
Suurkemijokialueen asutuksen vaiheet
Seitakorvasta Taivalkosekeen
Tulviva Kemijoki
Taistelu Kemijoen lohesta
Taivalkosken siaanlippous
Kemijoen uitto
Koskenlaskua Kemijoella
Lapin jätkä
Tulppion konesavotta
Kemijoen laivaliikenne
Entisajan värikäs Rovaniemi
Kemijärven vanhaa rakennuskulttuuria
Jokivarsien satoa
Luiron latvojen luontoa
Akmeelinhaudan arvoitus
Sompion porolappalaiset
Kemijoen alkuhaarat liikenneväylinä