Jarl Sundquist - Läskikapina

Sundquist, Jarl - Läskikapina

Pohjoisen Punaisen Sissipataljoonan ryöstöretki Lapissa helmikuussa v. 1922
170 sivua
Werner Söderström Osakyhtiö
Porvoo, Helsinki
Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapainossa Porvoossa 1963

Takakannen teksti

Tieto läskikapinasta tuli yllätyksenä ympäri valtakuntaa. Maan sanomalehdistö oli yhtenä kysymysmerkkinä. Mitä oli tapahtunut Lapissa?

Poliitinen tilanne oli sekava. Maa oli vasta kolme, neljä vuotta aikaisemmin selviytynyt vapaussodasta. Puute, työttömyys ja eripuraisuus vallitsivat, ja nurjamielisyys hävinneiden keskuudessa oli suuri. Itärajan takana taas oli tapahtunut kansannousu. Vienankarjalaiset taistelivat vapaudestaan suomalaisten vapaaehtoisten tukemina.

Ja sitten tuli läskikapina. Hälyttävät huhut lähtivät liikkeelle: raja oli Sallan seutuvilla ylitetty ja vihollinen oli hyökännyt maahan. Tuolla kapinalla ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä varsinaisen hyökkäyssodan kanssa. Se oli tavallaan irrallinen ilmiö. Venäjältä oli tullut suomalaisia kommunistijohtajia - Pohjolan Punainen Sissipataljoona - asekuormien kanssa yli rajan. He olivat aseistaneet Värriön työmaan jätkät ja ryöstäneet koko savotan. Kun työmaa oli vallattu, piti pataljoonan päällikkö Jahvetti Moilanen miehille puheen. Puhujakorokkeeksi kannettiin korkea läskilaatikko - siitä kapinaliikkeen nimi.

Jarl Sundquist on kirjoittanut jännittävän romaanin tuosta jo melkein unohduksiin jääneestä merkillisestä kapinaliikkeestä. Teos rakentuu tosiasioiden pohjalle: tekijän silloisiin muistiinpanoihin, virallisiin asiakirjoihin ja kapinassa mukana olleiden haastatteluihin. "Läskikapina" on mielenkiintoinen, värikäs luku Pohjois-Suomen historiaa.