Kari Tallavaara - Kairavuopiolaiset

Kari Tallavaara - Kairavuopiolaiset : 300 vuotta Kairalan kylähistoriaa

233 sivua
Kannet: Kari Tallavaara
Tornion kirjapaino Ky
Tornio 2000
Omakustanne
ISBN 952-91-2789-8

Takakannen teksti

"Kairala sai alkunsa ensimmäiusen uudisasukkaan Erkki Antinpojan ryhtyessä raivaamaan uudistilaa Kairavuopiossa 1600-luvun lopulla. Kairavuopio, joksi kylää kutsuttiin 1800-luvun loppupuolelle saakka, oli aikakirjojen mukaan jo 1700-luvun puolivälissä vauras, 10 uudistilaa käsittävä kylä. 1800-luvun alkupuolella tilojen määrä oli kasvanut viiteentoista ja karjamäärät tilaa kohden oli tuplaantuneet. Karjavarallisuuden lisäksi yhtenä vaurauden mittana voitiin pitää kylä komeasti rakennettuja pihapiirejä.

Tultaessa 1900-luvulle kehitys jatkui suotuisana. Maataloutta alettiin koneellistaa, ja maamiesseuratoiminta oli esimerkillistä. 1930-luvun lämpiminä kesinä lainehtivat eteläpuoleisilla rinnemailla ruis- ja jopa vehnävainiot. Kyläkuva oli 'nätti kuin karamelli.'

Suotuisan kehityksen katkaisi sota. Jouduttiin kahdesti lähtemään evakkoon. Perääntyessään saksalaiset polttivat joen itäpuolen. Usko tulevaisuuteen oli kuitenkin luja, ja hävityksen jäljet korjaantuivat jälleenrakennustoiminnan myötä. Vahva maatalous oli Kairalalle tunnusomaista vielä sodan jälkeenkin. Siitä osoituksena oli yhteisesti hankittu - maailman pohjoisin - leikkuupuimuri.

1960-luvulla alkanut suuri rakennemuutos kouraisi syvältä myös Kairalaa. Peltoja paketoitiin ja lehmien tapporahoja maksettiin. Karjapohjolan koppiauto kävikin usein kylässä vieden mennessään monet parhaassa lypsyiässä olevat Helunat ja Mansikit. Useat kyläläiset muuttivat pois eikä kylän kolmelle kaupalle enää riittänyt asiakkaita. Vain yksi kauppa jäi elämään, kunnes sekin lopetettiin v. 1994. Saman kohtalon koki myös koulu, jossa lasten iloinen mekastus päättyi keväällä 1998. Tänään 300-vuotias Kairala on melko hiljainen jylä - ei kuitenkaan kuolemankielissä, se vain tarvitsee kipakan "takapotkun" lähteäkseen uuteen nousuun. Periksi ei anneta - viel' Kairalasta kajahtaa!"

Sisällys

Esipuhe

"Siinä se on, Kairavuopio!"

Erkki Antinpoika Oinas - Kairalan perustaja

Kyläyhteisön synty Kaksi kantasukua
Kylä kasvaa ja vaurastuu

Toimeentulo 1700- ja 1800-luvuilla
Maanviljelyskulttuurin nousu
Karjatalous
Viljatuotanto
Muut elämisen keinot

Maito- ja metsämarkoilla vaurautta
Uutta peltoa, enemmän maitoa
Savotat
Uitto

Porotalous

Siirtolaisuus
Ruijaan
Amerikkaan

Sota-aika
Sotaan johtanut kehitys
Pelkosenniemen taistelu
Eemil Lakson kiirastuli Mäntyvaarassa
Kauko Martinin "Partisaanimorsian"
Kirjeitä kotiin "sieltä jostakin"
Raskaat evakkotiet
Jälleenrakentaminen

Kauppa-, posti- ja pankkitoiminta

Kulkuyhteydet
Jokiväylä
Talvitiet
Maantiet
Joen ylikulku

Kouluolot
Kansakoulun perustaminen ja toiminta Keskitalossa vv. 1905-08
Kiertokouluaika
Kairala saa kansakoulunsa uudelleen
Arviitin pirtistä omaan koulutaloon
"Käypäläisistä" Sorvalien kouluun
Peruskoulun siirtyminen
Oppilasmääräkehitys
Oppilashuolto
Koulun lakkauttaminen
Opinteillä pitemmälle ponnistaneita

Seuratoiminta
Maamiesseura ja osuuskunnat
Maamiesseuran naisosasto
Kairalan Kajastus r.y.
Suvanto-Kairan metsästysseura r.y.
Kairalan kyläseura r.y.

Yhteiskunnallinen toiminta

Hengellinen elämä sekä ns. henkimaailma
Kirkolliset toimitukset
Lestadiolaisuus
Taikausko ja noituus sekä kummitukset

Vapaa-ajan vietto
Kylästely
Lasten leikit ja nuorten "hypyt"
"Ryypiskely"
Tanssit ja iltamat
Urheilutoiminta

Hevoskasvatus ja ravitoiminta

Kairala 2000-luvulla

Lähdeviitteet

Lähteet