Knut Pipping - Komppania pienoisyhteiskuntana

Pipping, Knut - Komppania pienoisyhteiskuntana

Sosiologisia havaintoja suomalaisesta rintamayksiköstä 1941-1944
271 sivua
Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava
ISBN: 951-1-05026-5
Kustannusosakeyhtö Otavan painolaitokset Keuruu 1978

Takakannen teksti

Mikä oli jatkosodan sotilaan rohkeus? Miten hän suhtautui valtion omaisuuteen, naisiin, uskontoon, kuriin? Oliko hän avulias? Mitä hän ajatteli päällystöstä, miten hän suhtautui tovereihinsa, mitä hän teki vapaa-aikanaan, kenen kanssa hän ystävystyi? Millainen oli hänen käsityksensä kotirintamasta, muista joukko-osastoista, vihollisesta? Mikä oli suomalaisen sotilaan henkisen kestokyvyn salaisuus?

Tämä ensimmäisen kerran 30 vuotta sitten väitöskirjana ilmestynty tutkimus suomalaisesta sotilaasta on yhä maassamme ainoalaatuinen, epävirallisen sotilaallisen suhdejärjestelmän yksityiskohtaisena kuvauksena se on ainoalaatuinen koko länsimaailmassa.

Knut Pippingin väitöskirja käsitteli tieteellisten havaintojen valossa juuri samoja ilmiöitä joita sittemmin Väinö Linna kuvasi kaunokirjallisesti Tuntemattomassa sotilaassa. Molempien kuvasukohde on konekiväärikomppania, molemmat toimivat itse aliupseereina.

Knut Pipping kuvaa komppaniaa yksikkönä, työssä, levossa, taistelussa, sen yksittäisiä jäseniä ja heidän suhtautumistaan erilaisiin asioihin, ohjesäännön muodollisen ja miehistön vapaan normijärjestelmän vuorovaikutusta, mutta ennen kaikkea hän kuvaa miehistön omaa normijärjestelmää.

Knut Pippingin teos on jännittävä sosiologinen tutkimus, ja samalla elävä ajankuvaus. Se sisältää meitä kaikkia koskettavaa tietoa meistä itsestämme, suomalaisten luonteesta, käyttäytymisestä. Ketä ei kiinnostaisi esimerkiksi tieto että myös Tuntemattomassa sotilaassa esiintyvä, korkeat keskustelun laineet nostattanut suomalaisen sotilaan niskoittelu, "jermuilu", olikin yksi tärkeimmistä taistelutahtoa kohottavista tekijöistä.

Sisällys

Esipuhe
Johdanto
2. KKK/JR 12
I Komppanian historia
II Komppanian kokoonpano
1. Organisaatio
2. Kooostumus miesten kotiseudun mukaan
3. Koostumus miehistön iän mukaan
4. Miehistön palvelusaika komppaniassa
5. Komppanian tappiot
6. Koostumus miesten ammatin ja siviilisäädyn mukaan
III Komppanian toimintatavat
1. Marssi
2. Taistelu
3. Etulinjan rauhaa
4. Lepoa
5. Rautatiekuljetus
IV Komppanian sosiaaliset ryhmät
1. Arvoryhmät
2. Sotilaalliset ryhmät
3. Paikalliset ryhmät
4. Ikäryhmät
5. Kotiseuturyhmät
6. Keittoporukat
V Virallisten ja epävirallisten normien noudattaminen
1. Rohkeus
2. Oma ja valtion omaisuus
3. Alkoholi ja naiset
4. Uskonto, taikausko ja valistus
5. Kuri
6. Avuliaisuus
VI Asenteet ulkopuolisiin
1. Muut joukko-osastot
2. Kotirintama
3. Vihollinen
VII Hietasuvanto
1. Asutus
2. Asukkaat
3. Työ ja vapaa-aika
4. Asenne esivaltaan ja yhteiskuntaan

Loppulausea
Tapahtumakalenteri
Viitteet
Lähdeluettelo
Karttaliitteet