Kylä Kitisen varrella - Aska 1600-1994

Askan Kylähistoriatoimikunta
195 sivua
ISBN: 952-90-6108-0
Koillis-Print, Kemijärvi 1994

Lukijalle

Tämän Askan kylähistoran kirjoittaminen sattuu aikaan, jolloin tulee kuluneeksi puoli vuosisataa lähes koko kylän tuhonneesta Lapin sodasta. Samaan ajankohtaan sattuu myöskin kylän maisemaa merkittävästi muuttaneen Kitisen Kurkiaskan voimalan valmistuminen.

Muistinvaraisen sota-aikaisen historia-aineiston talteenkeräystä ei olisi voinut enää siirtää. Nyt jo on joukostamme pois kyläläisiä, joilla olisi ollut annettavana tähän kirjaan paljon tarkkoja muistikuvia. Ennen sotaa rakennetusta runsaasta rakennuskannasta ei ole olemassa ainuttakaan piirrustusta. Niinpä tässä kirjassa esitetyt 31:n poltetun asuinpihapiirin sekä pilketehtaan piirrokset on laadittu aikalaisten muistikuvien ja käytettävissä olleen muutamaan valokuvan perusteella.

Kansalaisopiston Askan kylähistorian opintopiiri on vuosien 1991-93 aikana kutsunut kylässä 1944 asuneita ja kylähistorian tekemisestä kiinnostuneita askalaisia yhteisiin muistelutilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa opintopiirin vetää Sakari Korvanen on piirtänyt taululle kulloinkin muisteltavan talon pihapiirin sellaisena, kuin paikalla olevat sen muistavat. sitten piirros on valokuvattu ja sen pohjaltat tehty puhtaaksipiirros.

Kylähistorian kuuluvan varhaisemman historia-aineiston on maakunta- ja seurakunta-arkistoista kerännyt Eine Yliaska. Hän on myöskin järjestellyt ja kirjoittanut aineiston tässä kirjassa esitettyyn muotoon. Kitisen uitosta ja metsätöistä Askan alueelta kertovan historiaosan on koonnut ja kirjoittanut Pauli Yliaska. Muista tapahtumista ja henkilöistä kertovia kirjoituksia ovat tähän kirjaan tehneet muutamat nykyiset ja entiset askalaiset.

Tämän historian syntyyn ovat ratkaisevasti myötävaikuttaneet ne 35 entistä askalaista, jotka olivat opintopiirissä mukana, sodass tuhoutuneen kyläkuvan luomisessa. Suurimman työn ovat kuitenkin tehneet ne, jotka keräsivät ja järjestelivät historia-aineiston tässä esitettyyn muotoon. Sodankylän kunta on osallistunut työvaiheen kulukorvauksiin mutta koko työ on askalaisten toimesta tehty ilman palkkaa, talkootyönä.

Tässä teoksessa olevat epätarkkuudet ja virheetkin pyydämme ymmärtämään talkootyön seurauksina. Myös kirjoitustyylit eivät ole yhtenäisiä, koska kirjoittajia ja kertojia on paljon.

Lopuksi kiitämme kirjan painatuksen mahdollistaneita rajoittajia; Kemijoki Oy:tä, Sodankylän kuntaa ja Sodankylän seurakuntaa.

Askassa joulukuussa 1994
Kylähistoriatoimikunta<

Sisällysluettelo

Lukijalle

Asutuksen kehitys
Hiltusen suku
Keski-Aska eli Eljas
Yliaska eli Ylimäinen
Ylimäisen maitohuone
Ala-Aska eli Hiltunen myöhemmin Keskitalo
Ala-Aska-Hildunen myöhemmin Alatalo
Portti-Mattila
Wierelä
Mattila myöhemmin Mäkelä
Annala myöhemmin Kurkela
Portti
Muisteluksia vapaana kuohuvan Porttikosken partaalta
Laajala
Alman pirtti
Seppä ja sepän Alma
Koskenniska ja Kosken-Kustu
Vikevin metsänvartijatorppa
Kestikievarit
Perunkirjat kertovat
Askan keskustan asutut talot v. 1944
Muistelus Aili Auttista
Hilda Yliaska, Ylimäisen ämmi
Muistikuvia Hanusta
Äitini Ossin Mari
Jannen puojissa
Kefas - vanha Keheva
Askalaiset yhteiskuntaelämään vaikuttamassa
Askaan savotoille saapuneet miehet
Opetusta omassa kylässä
Petsamon retkikunta
Saksalaiset sotilaat Askassa
Sotavankileirit
Muistikuvia sota-ajalta
Evakkomuisteluksia
Evakossa Ruotsissa
Askalaiset palaavat evakosta kylän raunioille
Sodissa kaatuneet askalaiset
Askan pienviljelijäin osasto
Askan maamiesseura
Askan isku
Välisuvannon lossi
Vasikan puhkaisu
Porttikoseken maisemien pelastuminen
Kitinen
Valokuvia
Tukkilaiskisat
Harristamassa
Lähteet