Pelkosenniemi - Tulevaisuus käsissämme

Pelkosenniemen kuntatarkastelu
40 sivua
Lapin seutukaavaliitto
Rovaniemi 1989
ISBN: 951-9236-50-3

Esipuhe

Pelkosenniemi - Tulevaisuus käsissämme -julkaisu on toinen Lapin seutukaavaliiton ja Pelkosenniemen kunnan yhteistyönä suorittaman Pelkosenniemen kuntatarkastelun julkaistuista osaraporteista. Julkaisu on yhteenveto kuntatarkastelusta, joka päätyi kunnan kehittämisstrategian laadintaan.

Ennen tätä on julkaistu "Elämää Pelkosenniemellä" -tutkimus, jossa on selvitetty kuntalaisten mielipiteitä kunnan nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Lisäksi kuntatarkastelun yhteydessä on tuotettu Pelkosenniemeä kuvaava kalvopaketti.

Tarkoitus on, ettei kuntatarkastelu päättyisi tähän raporttiin, vaan että kaikki se, mitä kuntatarkastelun aikana on tehty olisi alku prosessille, jossa yhä useammat tulevat mukaan kunnan tulevaisuuden kehittelyyn. Tarkoitus on, että kuntatarkastelu antaisi välineitä kunnan asukkaille kunnan tulevaisuuden haltuunotossa.

Työn kulkua on valvonut Pelkosenniemen kunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Matti Hulkko, Juhani Jaakkola, Raili Korhonen, Veikko Korhonen, Sulo Kiemunki, Aino Kulpakko, Niilo Lainetoja, Pauli Laurila, Olavi Luoma-Aho, Juhani Talvensaari, Annikki Tolppanen, Erkki Ylikoski ja Pentti Pyykönen. Lapin seutukaavaliitosta työhön ovat osallistuneet Ossi Repo, Markku Tuomikoski, Ilkka Lehtola ja Ritva Kauhanen.

Raportin on laatinut tutkija Ritva Kauhanen apunaan tutkija Ilkka Lehtola, tutkimusapulainen Johanna Matinlompolo, piirtäjä Tarja Mäkinen ja konekirjoittaja Leena Alaruikka. Monistuksen on hoitanut Marjo-Riitta Liimatainen.

Sisällysluettelo

Esipuhe

1. Historiaa
2. Pelkosenniemi tänään
2.1 Nykytila tilastojen valossa
2.2 Peruspelkosenniemeläinen kyselytutkimuksen valossa
3. Pelkosenniemi - tulevaisuus käsissämme
3.1 Lähtökohdat tulevaisuudenkuvien laatimiselle
3.2 Erilaiset tulevaisuudenkuvat
3.2.1 Pehmeämpi Pelkosenniemi
3.2.2 Matkailu-Pelkosenniemi
3.2.3 Vaihtoehtojen Pelkosenniemi
3.2.4 Kuntaliitos-Pelkosenniemi
4. Kunnan kehittämisstrategia ja sitä toteuttavia toimenpiteitä
4.1 Kunta kehityksen veturina
4.2 Kestävän kehityksen Pyhätunturin kunta
4.3 Kohti tavoitteita
5. Yhteenveto

Kirjallisuusluettelo

Liitteet