Pentti Rautiainen - Karenssi, kyytiäkö syrjäytymiskarusellissa

49 sivua
Tampereen yliopisto
Täydennyskoulutskeskus
Sosiaalipolitiikan tutkielma
Työministeriön kelpoisuuskoulutus
8.1.1991

Sisällysluettelo

1. Johdanto
1.1 Tutkimuksen taustaa
2. Käsitteellinen viitekehys
2.1 Huono-osaisuudesta ja syrjäytymisestä
2.2 Karenssikäsitteen määrittely
3. Tutkimustehtävän suorittaminen
3.1 Tutkimusongelman rajaus ja täsmentäminen
3.2 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
3.3 Tutkimuspaikkakunnat
4. Työttömyys ja karenssiin joutuneet
4.1 Työttömyys tutkimuskunnissa
4.2 Karenssiin joutuneet
4.3 Työstä kieltäytymisen syyt
4.4 Työstä eroamisen syyt
4.5 Alkoholiongelma
5. Sosiaalitoimen ja työvoimaotimiston yhteinen asiakas
5.1 Toimeentulotuen saajien koulutus, ammatti ja asuminen
5.2 Toimeentulotuen saajien alkoholiongelma
5.3 Työstä kieltäytymisen sekä työstä eroamisen tai erottamisen syyt toimeentulotukea saaneilla
6. Sosiaalitoimen rooli
6.1 Toimeentulotuen muodot
6.2 Kontrolli
7. Päätelmät ja pohdintaa
7.1 Karenssilaiset
7.2 Toimeentulotukeen turvautuneet karenssilaiset
7.3 Sosiaalitoimen kontrolli
7.4 Syrjäytyjät työmarkkinoilla
7.5 Pohdintaa
8. Tiivistelmä

Lähdeluettelo