Pyhätunturin alueen ympäristötyöt- Vuosiraportti 1999

Vuosiraportti 1999
17 sivua

Sisällys

1. Johdanto
2. Työvoima
3. Kustannukset

Kartta

4. Työkohteet
4.1 Pyhä- ja Luostotunturin reittien opasteiden asennus
4.2 Pyhätunturin maisemanhoitoraivaukset
4.3 Pyhäjoen kartoitus ja puroinventointi
4.4 Pyhätunturin vesihuoltolinjojen, tieluiskien, laskettelurinteiden ym. maisemoinnit
4.5 Pyhätunturin Huttuojan sillan rakennus
4.6 Vuostimon info-alueen viimeistelytyöt
4.7 Soutajan kota
4.8 Pyhäjoen tulipaikka
4.9 Pyhätunturin maisemaa rumentavien rakennusten purku
4.10 Pyhätunturin ympäristön siistiminen
4.11 Metsäntutkimuslaitoksen Pyhätunturin kansallispuiston Ympäristötyöt 1999
5. Työryhmän toiminta
6. Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2000
6.1 Lapin ympäristökeskuksen johdolla suoritettavat työt
6.1.1 Ympäristön yleinen siistiminen
6.1.2 Reittiopastimien asennustyön ja kunnostuksen loppuun saattaminen
6.1.3 Telarannan rakentaminen Pyhäjärveen
6.1.4 Vesihuoltolinjojen ja tieluiskien maisemoinnin loppuun saattaminen
6.1.5 Maisemanhoitotyöt
6.1.6 Pyhäjokisuun niitto
6.2 Muut kunnostustöitä toteuttavat tahot
6.2.1 Metsäntutkimuslaitos
6.2.2 Pyhätunturin yrittäjät
6.3 Kustannuksetn ja niiden jakautuminen vuodelle 2000
7. Työnsuunnittelijan puheenvuoro

Liitteet
1. Pyhä-Luosto ulkoilukartta MK 1:50 000( 2000 )
2. Telarannan sijoituspaikka MK 1: 10 000

Kuvat
Panu Leinonen: kansikuva, näkymä Pelkosenniemen kirkonkylästä Pyhätunturille sekä kuvat 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ja 15
Pekka Nyman: 1, 2, 3, 4, 9 ja 10