Rintamamuistoja ja -kirjeitä Lapin sotavuosilta 1939-1945

Rintamamuistoja ja -kirjeitä Lapin sotavuosilta 1939-1945

Suomen itsenäisyyden 80- vuotisjuhlavuotena. Lapin liitto
Toim. Erkki Rännäli
407 sivua
Lapin maakuntaliitto r.y.
Rovaniemi1994 - Oy Sevenprint Ltd
ISBN: 951-96337-1-5

Johdanto

Sotakirjallisuutta on sotien jälkeen syntynyt satoja teoksia ja niitä kirjoitetaan edelleen. Lisäksi aikaismpina vuosina julkaistiin useita lehtiä, joiden sisältö kosketteli miesten kertomuksia rintamilta. Siitä huolimatta päätettiin Lapissa ryhtyä rintamamiesten ja -naisten muistelujen keräystyöhön sen vuoksi, että oli tiedossa tähän saakka julkaisematonta aineistoa. Lisäksi oli kulumassa umpeen aika niiden ihmisten kohdalla, jotka sotatantereilla viettivät parhaimman nuoruutensa.

Kesällä 1992 julistettu keräyskilpailu antoi kohtalaisen hyvän tuloksen., josta tämän kirjan aineisto on koottu. Määräaikaan mennessä lähettettiin 442 liuskaa kirjoitettuja muistelmia. Lisäksi valokuvia kertyi 536 kpl, kasetteja 11 kpl, runoja 18 liuskaa, useita päiväkirjoja, piirroksia 60 kpl, kenttäpostikortteja 40 ja kenttäpostikirjeitä 900 kpl. Mukana oli myös sodan aikana lähetettyjä lentolehtisiä.

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa mahdollisimman aito kuva niistä tuntemuksista, tehtävistä ja ajatuksista, joita rintamamiehillä ja -naisilla siellä oli. Lisäksi kirjaan mukaan otetut kenttäpostikirjeet on julkaistu luovuttajien luvalla. Osaan kirjeistä on henkilönimet muutettu lähettäjän toivomuksesta. Sisällöltään kirjeet on säilytetty sellaisinaan, pilkkuakaan muuttamatta.

Kirjeiden kirjoittaminen, etenkin asemasodan aikan, oli tärkeä ajankulu. Olipa sellaisiakin ahkeria kirjeiden kirjoittajia, että heiltä lähti kirje kotiin joka päivä.

On luonnollista, että kotiin lähetetyt kirjeet säilyivät jälkipolville, mutta rintamille lähetetyt nuhraantuivat repuissa, telttojen havuilla tai muuten tuhoutuivat.

Toivottavasti nämä kertomukset, kuvat ja kirjeet pystyvät antamaan edes aavistuksen siitä, mitä sota-ajan nuoret saivat kokea, ja mitä he uhrasivat itsenäisyytemme alttarilla.

Rovaniemellä, 11.12.1994

Erkki Rännäli

Sisällysluettelo

Johdanto
Maakuntaliiton alkusanat
Seppo Klemettilä, Anssi Vuorenmaa: Lapin miehet sodassa 1939-1944

Talvisota 1939-1940
Toivo Ahvenjärvi: Maantientukkona Petsamossa
Ilmari Akola: Muistoja 1939-1940
Niilo Koskela: Kokemuksia talvisodan ajalta
Väinö Luusua: Vuorikyl'n miesten poronhakumatka
Eero Urponen: Mäntyvaara ratkaisun paikka
Kertoja:
Eino Alatalo
Yrjö Helppi
Mauno Jankkila
Väinö Kerkelä
Lauri Kilpelä
Heino Kujala
Eemil Kunnari
Väinö Kumpula
Emil Laakso
Erkki Mikkola
Unto Suopanki
Heikki Talvensaari

Viljo Ylitolva: Talvisota alkaa
Hyökkäys viholliskolonnan kimppuun
Haavoittuminen
Lomalle ja elävien kirjoihin

Jatkosota 1941-1944
Eeli Halttu:
Sodanaikainen hylkeenpyyntikokemus
Tarina Pääjärveltä
Johannes Jerkku: Taluttamatta takaisin
Eino Hiltunen: Päiväkirjan lehdiltä
Martti Kejonen: Virolaisia saattamassa
Punalippu Viipurinlinnan torniin
Kalle Kellinsalmi: Muisteuksia jatkosodan ajoilta
Ahti Korhonen: Sotakokemuksia Kalevalan laulumailta
Niilo Koskela: Jatkosodan kynnyksellä ja sodan alku
Välähdys III/JR 33:n kotiuttamisesta
Marraskuussa vuonna 1944
Hannes Kivinen: Erilaisia kuljetustehtäviä
Matti Kiviniemi: Vuosalmen taistelut kesällä 1944
Veikko Kontio: Suutarin uusi karbiidilamppu
Ämpärin hauraus Äänisen rannalla
Vihollinen teltassa vartiossa
Patruunatasku pelasti henkeni
Arvo Lainas: Useita partioita liikkeelle
Tiedustelupartio Kouteroon
Lentäen partioreissulle
Partio Kantalahteen
Partiotehtävä Kuolanvuonolle
Mikko Luiro: Se suuri savottani
Janne Luusua: Elämän ja kuoleman herra
Jatkosodan loppupäivät
Uusia saksalaisia aseita
Puutoisten sissiprikaatin jalanjäljillä
Merijalkaväkeä motittamassa
Eero Paavola: JR 54:n matkassa Sallassa
Juho Partanen: Miinoja kiertäen
Urho Raekallio: Kiiveri haavoittui
Muistoja Kiiverin komppaniasta
Oskari Rautala: Surullisen kuuluisa Kelsinkäinen
Eino Ruotsalainen: Tapahtumia Mailan tiestä
Joulujuomaa valmisteltiin
Keskitys keskeytti saunomisen
Aarne Ruokovirta: Haavoittuneita ja näkyjä
Homejuusto
Voikauppaa
Eräs partiokokemus
Toini Tanninen: Lottamuistelmia Sallan suunnalta sotakesänä 1943
Antti Vehkaperä: Armeija kulki vatsallaan
Viljo Ylitolva: Elävä vihollinen suksien alla
Johannes Ylitalo: Tulikaste Korpijärvellä
Uhmaa ja rohkeutta Karhumäessä

Lapin sota 1944-45
Leevi Mikkola: Lapin sota rivimiehen näkökulmasta
Johannes Jerkku: Saksalaisia ajamassa
Sakari Karvonen: Maailmansotaa lopettelemassa
Veikko Kontio: Taistelulähetin uudet saappaat
Lauri Kantola: Erikoistehtävä yöllä
Juho Partanen: Kajaanista Lapin sotaan
Mikko Rajatalo: Pikkupojan muistelmat
Mikko Luiro: Leikkisodasta tosi tappeluksi
Reino Suhonen: Lokakuinen sotalento
Toivo Viinikka: Muistio Lapin sodasta

Kenttäpostikirjeet ja kortit

Erkki Rännäli: Kirj rintamilta kotiin
Rintamilta kotiin tulleita kirjeitä
Mauno Kakko
Hilda Korhonen
Eeva-Liisa Keskinen
Selma Keskitalo
Viena Pohjalainen
Otto Naasko
Eino Ruotsalainen
Mertti Remes