Suvannon kylä - Korjauskokeilun seuranta

66 sivua
Antti Pihkala
Helena Hirviniemi
Esko Männikkö
Lauri Yli-Tepsa
ISBN: 951-37-0174-3
Ympäristöministeriö
Kaavoitus- ja rakennusosasto
Selvitys 6/1990
Valtion painatuskeskus
Helsinki 1990

Takakannen teksti

Pelkosenniemen Suvanto on Lapin parhaiten säilynyt 1800-luvun kyläkokonaisuus. Kylässä on vuodesta 1985 ympäristöministeriön osoittamin varoin korjattu vanhaa rakennuskantaa. Tässä seurantatutkimuksessa selvitetään korjaustöissä saavutettuja määrällisiä ja laadullisia tuloksia sekä syntyneitä kustannuksia

Sisältö

1. Johdanto
1.1 Perusparannusten tausta
1.2 Perusparannustyöryhmä ja avustusjärjestelmä
1.3 Avustusten jakoperusteet
1.4 Suunnitteluapu

2. korjauskohteet
2.1 Korjausohjelma -86 tarkistuksineen
2.2 Yksityiset korjaustoimenpiteet
2.3 Talkootoiminta

3. Korjaustekniikka
3.1 Yleistä
3.2 Perustukset
3.3 Hirsityöt
3.4 Vesikattotyöt
3.5 Tulisijojen korjaukset
3.6 Ikkunoiden ja ovien korjaus
3.7 Eritystyöt ja sisäpinnoitteet
3.8 Ulkomaalaus
3.9 Muut korjaustyöt

4. Korjauskustannukset ja laatutaso
4.1 Yleistä
4.2 Rakennustyypin vaikutus kustannuksiin
4.3 Maanomistajien mielipiteet

5. Kyläkuvankehitys
5.1 Voimalaitos seurannaisvaikutuksineen
5.2 Yksityiset rakennustoimenpiteet
5.3 Kyläympäristön parantamistarpeet

6. yhteenveto

Abstract

Lähteet

Liitteet