Tapio Rautiainen

Suvannon kylän metsätalousalueen pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma

21 sivua
Kalatalouskoulutus
SIMO 1994

Sisällys

Johdanto

1. Suunnittelualueen kuvaus
2. Vesistöjen yksityiskohtainen esittely
2.1 Tuormusjärvi
2.1.1 Veden laatu
2.1.2 Kalasto ja istutukset
2.1.3 Kalastus ja saalis
2.1.4 Kalatalouden tila
2.1.5 Ympäristön tila
2.2 Keinäjärvi
2.2.1 Veden laatu
2.2.2 Kalasto ja istutukset
2.2.3 Kalastus ja saalis
2.2.4 Arvioita kalatalouden ja ympäristön tilasta
2.3 Ylilammet
2.3.1 Arvioita kalatalouden ja ympäristön tilasta
2.4 Kaakkurilampi
2.5 Jurmunlampi
2.6 Mairijoki
2.6.1 Veden laatu
2.6.2 Arvioita kalatalouden ja ympäristön tilasta
2.7 Tuormusoja
2.7.1 Veden laatu
2.7.2 Arvioita kalatalouden ja ympäristön tilasta
2.8 Keino-oja
2.8.1 Veden laatu
2.8.2 Arvioita kalatalouden ja ympäristön tilasta
3. Suunnitelmaosa
3.1 Tuormusjärvi
3.2 Keinäjärvi
3.3 Ylilammet
3.4 Jurmunlampi
3.5 Mairijoki
3.6 Tuormusoja
3.7 Keino-oja
4. Seuranta ja kehitysnäkymät
5. Kirjallisuus

Liitteet 1-3