Toivo Kulpakko

Koillis-Lapin lestadiolaisuus vuoteen 1910 mennessä

170 sivua
Laudaturkirjoitus
Kartat piirtänyt fil.ylopp. Kari Karvonen

Sisällysluettelo

Alkusanat

Herätysliikkeen tausta
1. Koillis-Lapin asuttamine, asutuksen muodostuminen, elinkeinot ja kulkuyhteyksien kehittyminen
2. Seurakuntajaot ja kirkot
a. Seurakuntaorganisaation varhaisvaiheet
b. Kirkonrakentamiset 1800-luvulla
c. Alaperän rukoushuonehanke
d. Sodankylän seurakunnan jakaminen
e. Pelkosenniemen ja Savukosken seurakuntien vaiheet ja kirkon rakentaminen
3. Seurakunnallinen hoito 1800- ja 1900-luvuilla
a. Kemijärven ja Kuolajärven papit
b. Kemijärven katekeetat
c. Kemijärven ja Kuolajärven lukkarit, kanttorit ja Kuolajärven katekeetat
d. Kemijärven ja Kuolajärven kirkkoherran toimikaudet, Pelkosenniemellä ja Savukoskella toimineet papit
e. Lukkarit ja katekeetat seurakunnallisina toimihenkilöinä
4. Hengellinen tila 1800-luvulla ennen lestadiolaisuutta
a. Väkijuomien käyttö
b. Sukupuolisiveellisyys Kemijärvellä
c. Lukutaito

Alkuherätykset

1. Herätysten leviäminen Kittilän kappelikuntaan
2. Muoniossa ja Sodankylässä ennen lestadiolaisuutta tapahtuneet herätykset

Lestadiolaisuuden levittäytyminen Koillis-Lappiin

1. Nälkävuodet
2. Saarnaajan korostuserot
3. Kittilän kristillisyys
4. Lestadiolaisuuden tulo Koillis-Lappiin

Kirkollisten viranomaisten ja lestadiolaisten suhteet 1870-luvulla

1. Herätysten vaikuttama muutos Kemijärven ja Kuolajärven seurakuntaelämässä vuoteen 1871 mennessä.
2. Kuopion synodaalikokouksessa vuonna 1871 lestadiolaisuuteen otettu kanta
3. Hiippakuntajohdon kannan muuttuminen
4. Kemijärven seurakunnan tila vuonna 1873
5. Sodankylän seurakunnan tuila vuoteen 1876 mennessä
6. Kuolajärven seurakunnan tula vuoteen 1876 mennessä
7. Kemijärven seurakunnan tila vuoteen 1876 mennessä
8. Saarnaajan Kieksin nostattama oikeusjuttu

Maallikkosaarnaajien vaikutus herätysliikkeen opilliseen kehitykseen 1870- ja 1880-luvuilla
1. Lestadiolaisuuden opillinen kehitys alkupuolelle vuotta 1876 mennessä
2. Raattamaan ensimmäinen matka Koillis-Lappiin vuonna 1876
3. Raattamaan matka Koillis-Lappiin ja Kuusamoon vuoden 1880 talvella
4. Raattamaan matka Koillis-Lappiin ja Pohjois-Kuusamoon talvella 1882
5. Raattamaan matka Koillis-Lappiin ja Koillis-Puhjanmaalle vuodenvaihteessa 1883-1884
6. Raattamaan viides käynti Koillis-Lapin vuodenvaihteessa 1888-1889

Uusheräys
1. Uusheräyksen syntyyn johtaneet syyt
2. Uusheräyksen alku Koillis-Lapissa
3. Kriisin syveneminen
4. Välien kiristyminen uusheränneiden ja vanhoillisten kesken
5. Koillis-Lapin uusheräyksen alkukauden saarnaajat
6. Uusheräyksen opillinen tarkastelu
7. Koillis-Lapin lestadiolaisuuden tilanne vuonna 1910

Tiivistelmä
Taulukot ja kartat
Lyhenteet
Lähde- ja kirjallisuusluettelo