Kysely Pelkosenniemen kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja hyvinvointilautakunnan jäsenille ja varajäsenille

*
*

Sompion kirjasto, Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken yhteinen seutukirjasto, on toiminut nyt 10 vuotta. On väliarvion aika. Vastaamalla tähän kyselyyn olet mukana kehittämässä kuntamme kirjastopalveluja paremmin kuntalaisia palveleviksi.

Kirjastotoimintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista,joka tuli voimaan 1.1.2017. Siinä määritellään lain tavoitteet näin:

 

"Tämän lain tavoitteena on edistää:

1. väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;

2. tiedon saatavuutta ja käyttöä;

3. lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;

4. mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;

5. aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus." https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492

 

Jotta lain tavoitteet saavutettaisiin, on kirjastolle määritelty kuusi tehtävää. Tässä kyselyssä on tarkoitus arvioida, kuinka näiden tehtävien toteutus on onnistunut Sompion kirjastossa Pelkosenniemellä ja mitä kirjaston toiminnassa on parannettavaa. Lain mukaan näiden tehtävien toteuttamiseen "yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö".

Yleisen kirjaston tehtävänä on:

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

 

Kirjastotilat

 

Aukioloajat

Kirjasto on avoinna ma - ti klo 13 - 19, ke klo 13 - 17 ja to - pe ja aattoina klo 9 - 15.

Internetin käyttömahdollisuus

Kirjastossa on asiakkaiden käytössä 2 asiakaskonetta internetin käyttöön ja tietokonetyöskentelyyn. Käytössä on myös internetyhteys asiakkaiden omien koneiden käyttöä varten. Ulkomaisia sähköisiä lehtiä voi lukea kirjastossa PressReader-palvelimien kautta. Kirjastokokoelmasta löytyy e-kirjoja ja e-äänikirjoja. 

Opasteet

On tärkeää, että kirjasto löytyy helposti. Tienviitat ja Kirjasto-kyltit tulisi olla selkeitä ja helposti nähtävissä.

Tiedotus

Pelkosenniemen kirjasto tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan kirjastotiloissa olevilla ilmoituksilla, facebook-sivulla (facebook.com/sompionkirjasto), kirjaston kotisivuilla (sompionkirjasto.fi) Koti-Lappi -lehdessä, Lapin Kansan Tapahtumat-palstalla, Lapin radiossa ja Lapin kirjaston verkkokirjasto Finnan sivuilla (lapinkirjasto.finna.fi/).

Asiakaspalvelu

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

Kirjastokokoelman monipuolisuus

Sompion kirjastossa oli vuoden 2018 alussa 143 659 kpl kirjastoaineistoa (Sodankylässä 94 977, Pelkosenniemellä 23 733 ja Savukoskella 24 949). Esimerkiksi kirjoja oli aineistosta 126 959 kpl, musiikkiäänitteitä 5921 kpl, DVD-levyjä 5879 kpl ja nuotteja ja partituureja 2 660 kpl.

Hyvät ja toimivat työskentelytilat kirjaston henkilökunnalle

Kirjastokokoelman ylläpitämiseen tarvitaan hyvät työskentelytilat, ajanmukaiset ja toimivat tietokoneet ja internetyhteydet. Uusien kirjastomateriaalien valinta, tilausten tekeminen, aineiston tallentaminen tietojärjestelmään ja saattaminen lainauskuntoon ovat jokapäiväistä työtä samoin kuin palautettujen kirjojen ja muun aineiston hyllyihin laittaminen, aineiston järjestäminen ja näytteille asettaminen. Varastointi, poistettujen aineistojen käsittely ja kirjojen korjaaminen vaativat oman tilansa.

3)edistää lukemista ja kirjallisuutta;

Monipuolisen kirjavalikoiman lisäksi kirjastossa järjestetään kirjakahviloita ja lukupiirejä talviaikaan kerran kuussa. Koululaisia opetetaan kirjaston käyttöön ja itsenäiseen tiedonhakuun. Heille myös suositellaan lukemista kirjavinkkausten avulla. Kirjastotiloissa on esillä uutuuskirjoja. Hankkeiden avulla on pyritty rahoittamaan kirjailijavierailuja ja kirjavinkkauksia kirjastoon ja koululle.

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;

Tiedonhakupalvelu ja kirjastonkäytön opastus

Tietokoneen ja internetin käytön opetus ja ohjaus

Kirjaston henkilökunta neuvoo asiakkaita tietokoneiden ja internetin käytössä. Monet asiakkaista tarvitsevat henkilökunnan apua henkilökohtaisten pankkiasioiden sähköisessä hoitamisessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen  käytössä internetin kautta.

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

Opiskelu- ja työskentelytila, oman ja kirjaston tietokoneiden käyttö

Harrastustilat

Pelkosenniemen kirjastossa voi harrastaa lukemista, lautapelien pelaamista ja käsitöiden tekemistä.

Kansalaistoiminta

Järjestöt voivat kertoa toiminnastaan jättämällä esitteita lehtisalin pöydille tai ilmoituksilla kirjaston tullikaapin seinissä. Näyttelytilaa ja ilmoitustaulua kirjastossa ei ole.

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua;

Monipuolinen kirjastoaineisto ja kirjastossa järjestettävät tapahtumat ovat niitä Pelkosenniemen kirjaston työmuotoja, joiden välityksellä saa tietoa eri kulttuureista ja erilaisista yhteiskunnallisista näkemyksistä. 

Lapin kirjastojen yhteisessä strategiassa on kirjattu tavoitteiksi "Jokainen lappilainen lukee", "Osaamme enemmän, jaamme osaamista" ja "Teemme yhdessä". 

Kuinka hyvin Sompion kirjasto mielestäsi toteuttaa näitä tavoitteita?

Pelkosenniemen kunnan visio on ”Luontoa arvostava aito rohkea Pelkosenniemi sykkii Lapin sydämessä, luoden ympärilleen elinvoimaa ja hyvinvointia”.

Yleisarvio

Kiitos osallistumisesta!

 

Lisätietoja tästä kyselystä ja Sompion kirjaston arviointihankkeesta:

 

Kaisu Siika-aho

kaisu.siika-aho@sodankyla.fi

puh. 040 138 8340

 

Sompion kirjaston toimipisteet
Sodankylän kirjastoPelkosenniemen kirjastoSavukosken kirjasto
040 027 6114040 756 3852040 738 6285
Jäämerentie 1Sodankyläntie 13Sauherrantie 23 C
99600 Sodankylä98500 Pelkosenniemi98800 Savukoski
kirjasto@sodankyla.fikirjasto@pelkosenniemi.fikirjasto@savukoski.fi
   
Kirjastoauto HillaKorvatunturin lainausasemaTanhuan lainausasema
040 039 4149Värriöjoentie 5 AKuissuvannontie 2 C

sompionkirjasto.fi/sodankyla

/kirjastoauto/

98830 Martti99640 Tanhua
   

 

www.sompionkirjasto.fi ja www.facebook.com/sompionkirjasto

Tämän kyselyn tietoja käytetään vain Sompion kirjaston toiminnan arvioimisessa.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.