Tietopalvelu

Kirjastossa voi käyttää itsenäiseen tiedonhakuun tarkoitettuja tietokantoja. Osa tietokannoista on vapaasti käytettäviä vaikka kotikoneelta, osaa voi käyttää ainoastaan kirjaston verkossa olevilta asiakastyöasemilta.

Vapaasti käytettävät tietokannat

 

LAPIN KIRJASTO
Rovaniemen ja Tornion kaupunginkirjaston, 14 kunnankirjaston,
oppilaitoskirjastojen sekä museokirjastojen yhteinen aineistotietokanta

KIRJASTOT.FI
Suomen kaikki kirjastotietokannat. Tiedonhakupalveluja

FRANK-monihaku
Tiedonhakupalvelu esim. maakuntakirjastojen ja ammattikorkeakoulujen
aineistotietokantoihin

LINDA
Tieteellisten kirjastojen aineistotietokanta

FENNICA
Suomessa ilmestynyt kirjallisuus, kansallisbibliografia

VIOLA
Musiikkiaineistojen aineistotietokanta

LAPPONICA
Lapin kirjastojen pohjoinen tiedonhakupalvelu

POHJANPORTTI
Pohjoisten kirjastojen yhteinen tiedonhakuportaali

ARTO
Kotimaisia aikakaus- ja sanomalehtiviitteitä

ALEKSI
Kotimaisia aikakaus- ja sanomalehtiä

PRESSDISPLAY  (etäkäyttö kotona vaatii kirjastokortin numeron ja salasanan)
yli 2200 sanomalehteä yli 97 maasta 54 kielellä digiversioina

 

Kirjastossa käytettävät tietokannat

 

ePRESS
Kotimaisia sanomalehtiä digiversioina

EBSCO
Englanninkielisiä lehtiartikkeleita myös kokotekstisinä

ECCO
1700-luvun englanninkielistä kirjallisuutta kokoteksteinä

EEBO
Early English Books Online.
Englanninkielistä kirjallisuutta vuosilta 1470-1700

PIO
Ulkomaisten lehtiartikkeleiden viitetietokanta

KANSALLISBIOGRAFIA
Suomalaisten pienoiselämänkertojen tietokanta

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA
Tilastokeskuksen vuositilastot