Sompion kirjasto

MIKÄ?

Sompion kirjasto on Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kuntien yhteinen kirjastolaitos, joka aloitti toimintansa 1.1.2009. Sodankylän kunta toimii Sompion kirjaston hallinnoivana kuntana ja entiset kunnankirjastot ovat nyt uuden kirjaston tasa-arvoisia toimipisteitä. Sompion kirjasto on Lapin ensimmäinen seutukirjasto.

MIKSI?

Kuntien välisellä yhteistyöllä halutaan turvata kirjasto- ja tietopalvelujen säilyminen alueella vähintäänkin niiden tämän hetkisellä tasolla sekä tukea palveluiden määrätietoista kehittämistä tarjolla olevien resurssien puitteissa.

MITEN?

Pelkosenniemen ja Savukosken välisissä kuntaneuvotteluissa kirjastoyhteistyö nostettiin esiin vuonna 2006. Pelkosenniemen kirjastonjohtaja Tiina Heinänen teki läänin apurahan avulla selvityksen: Selviytymisestä parempaan palveluun: Selvitys kirjastoyhteistyön mahdollisuuksista Itä-Lapin alueella: Pelkosenniemi-Savukoski-Sodankylä. Monien neuvotteluiden jälkeen vuoden 2008 kesällä yhteistyö sinetöitiin kuntien päättävissä elimissä.