Celia-kirjasto

 

Celia-kirjasto

on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa esim. äänikirjoina. Celian äänikirjapalvelu on tarkoitettu henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa. Syitä lukemisesteisyyteen voi olla mm. näkövamma tai heikentynyt näkö, lukivaikeus, kehitysvamma, tilapäinen lukemiseste esim. sairauden aiheuttama.

Celia-kirjaston tuottamia äänikirjoja on lainattavissa Sompion kirjaston Sodankylän toimipisteestä. Äänikirjojen kokoelma on vielä pieni, mutta täydentyy koko ajan. Äänikirjoja voi kuunnella mp3-ominaisuudella varustetuilla cd-soittimilla tai tietokoneilla.

Sompion kirjasto on mukana Celian
Kirjasto kaikille –hankkeessa. Sen myötä asiakas voi rekisteröityä kirjastossa Celian verkkopalveluiden käyttäjäksi, jolloin äänikirjat ovat kuunneltavissa heti omalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Verkkopalvelussa on käytettävissä Celian koko äänkirjakokoelma, tällä hetkellä n. 40 000 kirjaa. Vuosittain kokoelma kasvaa noin tuhannella uudella äänikirjalla.