Historiaa

Sodankylän kunnankirjasto eilen ja tänään 

-Marja-Leena Holappa

Suomen ensimmäinen kansankirjasto on perustettu 1803 Anjalassa. Lapin läänin ensimmäinen kirjasto aloitti toimintansa Torniossa 1844. 1800-luvun lopulla useat tekijät edistivät kirjastojen perustamista, mm. suomalaisuusliikkeen voimistuminen, lisääntyvä suomenkielinen kirjallisuus, kansakouluasetuksen (1866) aiheuttama kansakoululaitoksen leviäminen vähitellen koko maahan sekä Kansanvalistuseuran perustaminen 1874. Kansanvalistusseuran ohjelmaan sisältyi mm. kirjastotoiminnan  kehittäminen, mutta toiminta oli pitkään vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja oli täysin yhdistysten ja yksityishenkilöiden varassa.

Vasta 1920 eduskunta päätti perustaa valtion kirjastotoimiston johtamaan kirjastotointa ja niinpä valtionapuja on saatu varsinaisesti vasta vuodesta 1921 lähtien. Kirjastoista on edelleen säädetty vuoden 1928 kirjastolaissa ja viimeksi uusimmassa kirjastolaissa, joka astui voimaan 2016: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492.

Sodankylässä kirjaston perustamista varten alkoi varoja kerätä kirkkoherra Herman Ingman 1865 sillä seurauksella, että kirjasto avattiin pappilaan v. 1873. Varoja kertyi kaikkiaan 132 mk. Kirjoja hankittiin 229 kpl ja ne maksoivat 84,36 mk. Kirjastoa hoiti kirkkoherra K. F. Nyman aina poslähtöönsä asti v. 1888. Nymanin mukaan kirjastonkäyttö oli kuitenkin vähäistä.

Kansakoulun aloitettua toimintansa Sodankylässä tammikuussa 1890 siirrettiin myös kirjasto koulun tiloihin ja kirjastoa hoiti opettaja Aleksanteri Kena aina vuoteen 1914 asti. Hän laati kirjastolle omat säännötkin, mutta ne ovat ikävä kyllä hävinneet. Kunnallisneuvos Akseli Paarman muistelee, kuinka Kena leikkasi lehdistä jatkokertomuksina julkaistuja kirjoja ja niitä sitten sidottiin omin voimin paikan päällä poronnahkaselkiin! Kenan jälkeen kirjastoa hoitivat opettajat Helmi Kiviharju ja Arvi Lehtola.

Kun Lapin kansanopisto perustettiin 1923, siirrettiin kirjasto kansakoululta nk. opistonmäelle, mutta sen toiminnasta 1930-luvun alkupuolelle ei ole paljon tietoa. Kirjastotarkastaja Ivar Frin päiväkirjamerkinnän (17.9.1924) mukaan kirjaston tila on heikko. Sillä ei ole johtokuntaa eikä hoitajaa, se on vanhentunut ja vähentynyt ja hän ehdottaakin, että kirjastoa alettaisiin laittaa lainauskuntoon ja anoa valtionapua.

Sodankylän kunta otti kirjaston vastuulleen ja aloitti toiminnan 1933, mistä lähtien se on ollut kunnankirjasto. Kirjasto sijoitettiin kunnantalon käräjäsaliin ja sitä hoitamaan valittiin neiti Kerttu Korva sekä vuodesta 1936 alkaen opettaja Ensio Hanski. Tehtävä oli Hanskin nimissä aina 1944 saakka, vaikka hän olikin pitkään puolustusvoimissa. Tuona aikana kirjastoa hoitivat tilapäisesti rouva Annikki Hanski, opettaja Meri Laiho sekä toimistovirkailija Aira Eskola.

Kirjasto tuhoutui totaalisesti lokakuussa 1944 Lapin sodan hävityksessä. Kirjavaraston lisäksi tuhoutui valitettavasti myös kaikki arkistomateriaali.

Kirjaston toiminta alkoi uudelleen sotien ja evakon jälkeen 1947 kunnan toimiston parakissa. Kirjavarasto oli vaatimaton ja osittain vanhentunut, koostuihan se  enimmäkseen eri tahoilta tulleista lahjoituksista. Kirjastonhoitajina toimivat 1947-1950 rakennusmestari Kalle Pihlaja ja neiti Toivola.

Jälleenrakennettavaan kirkonkylän kansakouluun Kitisenrannalle varattiin tila myös kirjastolle, tosin alkuperäisen suunnitelman mukainen 150 m2 pieneni 100 m2:iin. Kirjasto toimi tässä tilassa yli 20 vuotta marraskuusta 1951 aina vuoteen 1975. Kirjastotila oli ensimmäisiä Lapin hävityksen jälkeen rakennettuja ja sen vuoksi kirjastotarkastaja  Mirja Räsänen halusi järjestää Pohjois-Suomen kirjastopäivät juuri Sodankylässä kesällä 1953. Mukana tilaisuudessa oli myös valtion kirjastotoimiston johtaja Mauno Kanninen. Vuosina 1951-1960 kirjastonhoitajan tehtäviä hoiti Kauno Laine ja 1960-1968 Tellervo Rissanen.

Kitisenrannan koulu kasvoi ja tarvitsi kirjaston tilat omaan käyttöönsä. Ruvettiin suunnittelemaan kirjastolle uusia tiloja, joihin opetusministeriö antoi rakennusluvan 20.9.1973. Uudet kirjastotilat (644 m2, hyötypinta-ala 542 m2) otettiin käyttöön kesällä 1977. Tällä paikalla kunnan hallinnollisessa keskuksessa sijaitsee Sodankylän  kunnankirjasto edelleenkin. Kirjaston "kylkiäiseksi" valmistuivat kunnan virastotilat 1982. Täysin saneerattuihin, kaksinkertaisiksi laajennettuihin tiloihin muutettiin viimeksi syyskuussa 1997. Pinta-alaa on nyt 1 500 m2.

Pari kertaa kirjastokin on ollut "evakossa" ensin 1975-1977 nykyisen kirjaston rakennusaikana As. Oy Sievälän kerrostalon tiloissa Lapintiellä sekä 1996-1997 nykyisen kirjaston laajennuksen aikana Kukkarinteen kiinteistössä Kasarmintiellä.