Vuoden 2013 Kirjastokehittäjä

Vuoden Kirjastokehittäjä -palkinto Sompion ja Toenperän kirjastoille!

 

Tämänvuotinen Vuoden Kirjastokehittäjä -palkinto on myönnetty Toenperän ja Sompion kirjastoille. Palkinnot ovat suuruudeltaan 2000 euroa ja ne myönnetään veikkausvoittovaroista. Vuoden Kirjastokehittäjäpalkinto myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta kirjastojen palvelujen kehittäjänä. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Palkinnot luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä Helsingissä keskiviikkona 27.11.2013.

- Tänä vuonna olemme valinneet kirjastokehittäjäpalkinnon saajiksi kaksi kirjastoa, jotka molemmat ovat toiminnallaan osoittaneet, että ylirajainen yhteistyö, ennakkoluulottomuus ja ripaus luovaa hulluutta saavat pienenkin kirjaston säteilemään laajasti paikalliseen elämään ja arkeen, sanoi palkinnon luovuttanut johtaja Jukka Liedes.


Sompion kirjasto (Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kirjastot)

Runokirjakahvilaa, tarinatupia, sanataidepajoja, senioreiden lukupiiriä, itsepalvelukokoustilaa, kirjojen julkistamistilaisuuksia, satutunteja, käsityökerhoa, kauhukammaria, Lukuintoa, luentoja, nukketeatteria, konsertteja, itsepalvelulehtisalia ja runopiiriä. Lapsille, perheille, saamenkielisille, nuorille, ikääntyneille ja erityisryhmille löytyy tapahtumia. Tämä kirjasto levittää hyvinvointia aivan konkreettisesti: kirjastoauton matkassa sivukylille kulkevat niin kirjallisuus kuin lääkkeetkin.

Tämä seutukirjasto on osoittanut vääräksi hokeman, jonka mukaan pienten ei kannata lyödä ”hynttyitä yhteen”, päinvastoin. Kolmen kunnan väestö saa nauttia varsin runsaasta palvelutarjonnasta, kun pienet voimavarat hyödynnetään luovasti, tehokkaasti ja osaavasti.

Rakkaudesta kirjallisuuteen, asiakkaiden tarpeita kuunnellen, verkostoituen, joustavasti organisoiden ja rohkeasti uuteen heittäytyen Sompion kirjasto on runsauden sarvi ja hieno esimerkki siitä, miten monipuolisesti kirjasto voi ympäröivää yhteisöään palvella.
 

Sompion kirjasto (Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kirjastot) http://www.sompionkirjasto.fi/

 

Toenperän kirjasto (Joroisten, Juvan, Rantasalmen kirjastot)

Toenperän kirjasto, johon kuuluvat Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien kirjastot, perustettiin vastaamaan kuntakentän yhä koveneviin taloudellisiin ja rakenteellisiin haasteisiin sekä toisaalta asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Näissä kirjastossa todettiin jo varhain, että jatkuva valituspuhe riittämättömyydestä ei kuntapäättäjiin päin enää auta, vaan vastaukseksi haasteellisiin olosuhteisiin alueelle piti luoda uudenlainen verkostomainen ja ketterä tapa toimia ja palvella asiakkaita.

Toenperän kirjaston erinomaisuudessa ei ole niinkään kyse yhdestä yksittäisestä uraauurtavasta innovaatiosta, vaan pitkäjänteisestä ja luovasta tavasta yhdessä kehittää kirjastopalveluja asiakkaiden eduksi. Toenperän kirjaston vahva imago alueella ja aktiivinen asiantuntijuus kulminoituu kirjaston kolmen johtajan jaettuun tasavahvaan erikoisosaamiseen ja yhteisiin tavoitteisiin sekä proaktiiviseen tapaan ennakoida tulevaa. Aktiivista jaettavaa asiantuntijuutta löytyy niin mediakasvatuksen sekä koulun ja kirjaston yhteistyön kuin rajattomien järjestelmäratkaisujen saralta. Yhteinen kirjastoauto Jasso Toenperä kiertää reiteillä kaikissa kolmessa kunnassa.

Toenperän kirjasto on kirjannut tuleviksi toimenpiteikseen pitää edelleen asiakas keskiössä, vahvistaa laatua kirjastopalveluissa sekä rakentaa rajatonta avointa kirjastoa ja eteläsavolaista kirjastoasiakkuutta. Toenperän väen ja sen aikaansaannokset tuntien nämä tuntuvat jopa mahdollisilta asioilta toteutua.


Toenperän kirjasto (Joroisten, Juvan, Rantasalmen kirjastot) http://www.toenpera.fi/