Sompion kirjasto

Sompion kirjaston logo rakentuu Sompion alueen perinteelle. 

Siinä on nähtävissä alueen suuret joet esimerkiksi: Luiro, Kitinen ja Kemijoki. Jokien ohella logossa elää alueen perinteinen elinkeino: poronhoito ja siinä voidaan hahmottaa poroaidat ja keskellä kirnu. Kirnu voidaan nähdä myös aurinkona, joka antaa meille elämän. Logossa kirjasto vertautuu aurinkoon. Kirjasto tarjoaa henkisen elämän eväitä alueen asukkaille, se on alueen henkinen aurinko.
Logon suunnittelu: taiteilija Satu-Maarit Natunen