Projektitoiminta

Sompion kirjastolla on monenlaista projektitoimintaa. Aivan erityisesti on panostettu lukemisen edistämiseen sekä suomen että saamen kielellä. Toiminnan kehittämiseen on saatu apurahoja sekä Lapin Avi:lta, aiemmin Ely-keskus, että Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


MITÄ TEHDÄÄN 2024: käynnissä olevia projekteja

Matka tiedon maailmaan - kirjallisuudesta ja historiasta oppia tulevaisuuteen.

Lanseerataan Historiakummi-toiminta, jossa tietokirjailija, historioitsija, Sodankylästä lähtöisin oleva Jonna Pulkkinen johdattaa lukuvuoden mittaisella maksuttomalla historiaretkellä kiinnostuneita yläkoulu- ja lukioikäisiä historian tutkimuksen kiehtovaan maailmaan.

Hankkeessa järjestetään myös kirjailijavierailuja. Sodankyläläislähtöinen kirjailija Minna Rytisalo on kutsuttu vierailemaan 30.10.-3.11.2023 viikoksi Sompion kirjaston alueelle.


*****************************************************************


MITÄ ON TEHTY: loppuunsaatettuja projekteja


Koko Sompio lukee
Hankeessa järjestettiin kirjailijavierailuja ja muita lukemisen edistämistempauksia. Saimme vieraiksi mm. Juhani Karilan, Tuomo Pirttimaan, Pekka Juntin, Uni Ojuvan ja Satu Rämön.


Kotipalvelua tarvitseville
Kartoitettiin kotipalvelua tarvitsevat kuntalaiset ja luotiin malli, jolla toiminta toteutetaan osakaskunnissa. Hanketyöntekijä palkattiin 27.9.-30.11.2021 väliseksi ajaksi. Hän neuvotteli kuntien kotipalveluiden kanssa ja saattoi palvelun alkuun. Syntyi kirjaston Kirjaraito-kotipalvelu.


Lukeminen jätkien työkalupakkiin
Tavoitettiin poikia, heidän isiään, vaarejaan, enoja, setiä ja muita läheisiä mieshenkillöitä. Tarkoitus oli tuulettaa käsityksiä lukemisesta ja saada esille lukemisen ja lukutaidon merkitystä. Tehtiin yhteistyötä uusienkin tahojen kanssa esimerkiksi neuvolat ja varuskunta. Hankeessa työskenteli yhteisöpedagogi 13.1.-13.12.2020.


Arviointi-hanke
Sompion seutukirjasto täytti 10 vuotta vuonna 2019. Hankkeessa arvioitiin mennyttä ja valmisteltiin tulevaisuuden suuntaviivoja. Järjestettiin asiakaskysely ja haastateltiin päättäjiä, henkilökuntaa, asiakkaita ja virkamiehiä.

Hanke toteutui vuoden 2019 puolella.


Evvk:sta kirjastoväärtejä
Hankkeessa toimi yhteisöllinen kirjastonhoitaja, joka tavoitti erityisesti niitä nuoria, jotka eivät käytä kirjastoa eivätkä tiedä kirjaston tarjoamista palveluista. Toiminta-aika oli 1.8.2017-15.12.2018.


Omatoimisuutta Savukosken kirjastoon
Savukosken kirjastoon hankittiin lainausautomaatti.


Sompion nuorista kirjastoväärtejä
Hankkeessa kartoitettiin nuorten toiveita kirjastotilan ja toiminnan suhteen ja tehtiin alustavaa suunnittelua tilamuutoksista.

Lisäksi järjestettiin yhdessä nuorten kanssa kirjastotapahtumia.

Hankkeeseen kuului kolme kirjailijakiertuetta. Marraskuun ensimmäisellä viikolla 2016 saimme vieraaksi kirjailija Jyri Paretskoin ja helmi-maaliskuussa 2017 Tapani Baggen. Kirjailijat kiersivät kaikki Sompion kirjaston alueen koulut ja kirjastot vierailuviikon aikana. Marraskuussa 2017 kirjastossa oli esillä suomalais-arabialainen Toiveretki-näyttely, joka perustui Katri Tapolan ja Sanna Pellicionin Toiveretki-kirjaan. Kirjailija Katri Tapola vieraili kirjastossa ja esitteli sitä koululais- ja päiväkotiryhmille. Vierailuviikon aikana järjestettiin myös suomalais-arabialaiset juhlat Sodankylään keväällä muuttaneiden syyrialaisten kunniaksi.


Tekniikasta tehoa kirjastotoimintaan
Sompion kirjaston kaikkiin toimipisteisiin hankittiin iPadejä, joita käytetään kirjastonkäytön opetuksessa kaikille ikäryhmille ja joita asiakkaat voivat käyttää kirjastossa esimerkiksi lehtien lukemiseen ynnä muuhun.

Sodankylän kirjastoon hankittiin lainausautomaatti, joka sai nimekseen Näpsä.


Novellin voimaa Sompiossa
Hankkeen tavoitteena oli edistää lukijan polkua novellin luo, Novelli palaa! -hankkeen hengessä. Tuoda oman alueen tekijöitä lähemmäksi lukijoita. Helpottaa lasten lukemista. Innostaa nuorisoa tarttumaan kirjaan ja kynään.


Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit:

1.Projektityöntekijä valmisteli lappilaislähtöisten lasten- ja nuortenkirjailijoiden teoksista vinkkilistat.
2.Aleksanteri Kenan koulun Kaarrostien toimipisteen oppilaat tekivät vinkkilistoilta valitsemistaan kirjoista kirjavinkkausvideot Lukuinto-hankkeen lainaamilla iPadeilla. Videot löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/playlist?list=PL38zjhsRcMy7cF8mA5FIjtUmWHowlZIP2.
3.Yläkoulujen sanataidepajoissa osallistujat toteuttivat sanaa ja kuvaa yhdistävän kokonaisuuden.
4.Hanke teki yhteistyötä valtakunnallisen Lukuinto-ohjelman kanssa ja www.lukuinto.fi sivuilta löytyy tietoa hankkeen tapahtumista. 


Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia:

1.Kirjasto järjesti kirjailija Siri Kolun viikon kestävän vierailun syksyllä 2013. Kolu vieraili vanhempainilloissa, kirjakahvilassa ja kouluilla ja hän piti myös sanataidepajan ja koulutti opetus- ja kirjastohenkilöstöä. Vierailu oli tärkeä lukemisen merkityksen esille tuomisessa ja lukemaan innostamisessa koko Sompion kirjaston alueella.

2.Nukketeatteri Sytkyt vieraili Pelkosenniemen ja Savukosken kouluilla. Tuotiin Pessi ja Illusia satua tutuksi lapsille nukketeatterin keinoin.

3.Projektityöntekijä loi uuden aihepiiriryhmittelyn ja järjestyksen Sodankylän lastenosaston kuvakirjoille. Tämä auttaa lapsia ja vanhempia, opettajia ja päiväkotihenkilöstöä helpommin löytämään kirjoja haluamistaan aiheista. Iso työ ja suuri apu kaikille osapuolille!

4.Projektityöntekijä piti lukupiiriä Toimintakeskuksen asiakkaille kerran kuussa. Näin saatiin myös toimarilaiset novellien maailmaan.

5.Projektityöntekijä ohjasi sanataidepajat yläastelaisille Pelkosenniemellä ja Savukoskella ja Syväjärvellä.

6.Novellihetkiä on järjestetty useita. Ne ovat vielä "outoja" ihmisille. Ne, jotka ovat uskaltautuneet mukaan, ovat tykänneet. Novellihetkessä on luettu yksi pitempi novelli tai pari lyhyttä ääneen kuulijoille ja siitä on keskusteltu. Kuulijat saavat lukuvinkkejä tätäkin kautta. Tätä työtä jatketaan. Kuuntelemisen iloa myös aikuisille!

7.Lukuinspiroija Agneta Möller-Salmela vieraili syyskuussa kouluttamassa opettajia, kirjasto- ja päiväkotihenkilöstöä ja inspiroimassa eskarilaisia ja koululaisia lukemaan sekä herättelemässä vanhempia lukemisen merkitykseen. Vierailu oli erittäin innostava. Tähän vierailuun saatiin rahallista avustusta Lukuinto-ohjelmasta.

8.Hankkeessa järjestettiin myös yksittäisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi Niillas Holmbergin runo- ja musiikki-ilta ja Timo K. Mukka lauantai, jossa käsiteltiin Mukan novelleja.

Projektityöntekijä oli palkattuna 1.9.-31.12.2013 50% ja 1.1.-31.5.2014 100%. Ilman työntekijää ei olisi pystytty toteuttamaan näin mittavia toimenpiteitä. Kuvakirjaosaston uudelleen järjestäminen oli isompi urakka kuin alussa ajateltiin ja vaati tietenkin myös koko henkilökunnan panosta. Kaikkia hankeideoita ei ehditty toteuttaa.


Jatkotoimenpiteet: 

1.Keväällä 2014 saamen kielen opiskelijat sävelsivät opettajan johdolla musiikin, joka nauhoitettiin ja jota tullaan käyttämään Novelli- tempauksessa ensi maaliskuussa. Halukkaat koululuokat voivat osallistua. Lasten tekemä musiikki soitetaan tunnin alussa ja se inspiroi koululaisia kirjoittamaan novellin tai kertomuksen tai lyhyen novellin: raapaleen. Päiväkodeilla musiikkia voidaan käyttää piirustusten inspiroijana. Piirroksista järjestetään näyttely. Novelleista tehdään julkaisu, ehkä sähköinen, ehkä fyysinen, ehkä molemmat.

2.Novellihetkiä jatketaan esimerkiksi tämän joulun alla ja myös tulevaisuudessa.

3.Lappilaislähtöisten lasten- ja nuortenkirjailijoiden teosten vinkkilistoista jalostetaan Lappilainen Lukutarjotin lukudiplomitoimintaa varten. Tämä sekä vinkkilistat laitetaan Lapin kirjastojen uuteen verkkokirjastoon Arenaan kaikkien halukkaiden hyödynnettäviksi.

4.Lasten kuvakirjaosaston uudelleen järjestely ulotetaan myös Pelkosenniemen ja Savukosken kirjastojen kokoelmaan soveltuvin osin.


Palvelu pelaa, asiakas osaa
Kirjaston kehittämishanke, jossa tavoitteena oli parantaa kirjaston saavutettavuutta, muokata kirjastotiloja nykypäivän tarpeisiin ja tarjota uutta tekniikkaa asiakkaiden käyttöön.

Hankkeessa rakennettiin mm. itsepalvelulehtilukusali sekä itsepalvelukokoontumistila Sodankylän kirjastoon. Nämä tilat ovat asiakkaiden käytössä sähköisellä avaimella klo 7.00-22.00 viikon jokaisena päivänä.

Sompion kirjaston toimipisteet varustettiin asiakkaiden käyttöön tarkoitetulla digitointitilalla ja digitointilaitteilla. Kaikkiin toimipisteisiin hankittiin kokous- ja esitelmäkäyttöön tarvittavat dataprojektorit ja oheislaitteet.


Rekastako uuden ajan kirjastoauto
Opetus- ja kulttuuriminiteriö myönsi tutkimusrahaa hankkeeseen, jossa selvitettiin olisiko kuorma-autoalustalle rakennettu uudenlainen konttikirjastoauto mahdollinen Sodankylän pohjoisiin olosuhteisiin. Samalla selvitettiin uusien palvelujen tarjoamisen mahdollisuutta kirjastoautossa sekä Sompion kirjaston osakaskuntien halukkuutta kirjastoautopalveluun.

Kirjastoautoselvitys 2012


Lukuelämyksiä kaikelle kansalle
Sompion kirjasto osallistuu Turun kaupunginkirjaston hallinnoimaan Lukulampun valossa -hankkeeseen. Sen puitteissa kirjastossa järjestettiin 4.11.11 UNIPÄIVÄ, jolloin kirjasto pukeutui hämäränhyssyyn ja henkilökunta unohtui uniasuihin. Kirjastossa oli unista ohjelmaa koko päivän aina klo 22 saakka. Kirjailija Veikko Haakana vieraili Unikeskustelussa, Pia Kangas kertoi Intian meditaatiohetkistä ja esitteli valokuvanäyttelynsä, unishamaani vieraili, kirjastossa oli unitanssit, lauluryhmä Satunnaiset konsertoi ja päivä loppui iki-ihaniin kehtolauluihin, joita Osmo Turkka lauloi kitaran säestyksellä.

Varsinaisessa projektissa 12.3.-12.8.2012 esiteltiin erilaisille ryhmille kirjaston palveluita sekä aineistoja. Projektia veti projektityöntekijä, joka oli palkattu 80% työajalla. Projektin kohderyhminä olivat mm. lapsiperheet, työelämäkuntoutujat, sivukylien iäkkäät, mielenterveyskuntoutujat, lukion opiskelijat, toimintakeskuksen väki, muistisairaat vanhukset jne.

Tässä esimerkikkinä työelämäkuntoutujille suunnattu seitsemän tapaamisen sisältö:
1.Kirjaston ja työelämäkuntoutujien yhteisten mahdollisuuksien esittely: lukupiirit, kirjakahvilat, aamu/iltanovellit, satupiirit, leffakerhot, sarjisseurat, kirjoittamispiirit, vapaaehtoistyö lukemisen parissa: luetaan vaunhuksille, sairaille jne.
2.Mitä kirjastossa on? Tutkimusretki kirjastoon.
3.Kuinka lähestyä kirjaa? Matalan kyynnyksen kirjallisuus. Kuvakirjakin on kirja.
4.Kun lukeminen ei napeksi - äänikirjojen ihanuus. Kuunnellaan ääniä.
5.On lehtiä ja lehtiä... ja niitä on joka lähtöön!
6.Eläviä kuvia. Leffahyllyn kautta Sodankylän elokuvafestareille.
7.Kesälukemista kaikille/mille ruvettais?

Hankkeessa oli tarkoitus aktivoida halukkaita vapaaehtoistyöhön: esimerkiksi lukemaan ääneen heille, joilla lukeminen ei enää suju. Tähän aktivointiin hankeaika oli liian lyhyt. Olisi tarvittu pitempi periodi, jolloin olisi tuettu vapaaehtoistyöntekijöitä, niin että toiminta olisi vakiintunut.

Hanke oli mainio piristysruiske kirjaston normaaliin arkeen ja sen sijoittuminen osittain kesäaikaan oli mielenkiintoinen kokeilu aktiivisemmasta kesätoiminnasta. Ainoa huono puoli oli hankkeen lyhyys. Vastaavalle toiminnalle on runsaasti kysyntää. Hanke toi kirjaston piiriin uusia kirjastonkäyttäjiä.

Vuonna 2012 hankkeessa järjestettiin 41 tilaisuutta, joihin osallistui 486 ihmistä.


Sompion kirjaston luentosarja
Kirjasto järjestäi mielenkiintoisia Sompion alueen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen liittyviä luentoja ja esityksiä. Esitykset lomitettiin Kirjakahvila iltoihin.


Sompiosta kajahtaa: kirjasto maailmankartalle
Opetusministeriö myönsi apurahan Sompion kirjaston toiminnan kehittämiseen. Painopistealueina hankesuunnitelmassa olivat kirjaston brändi, henkilökunnan koulutus ja tiimiyttäminen, toiminnan arviointi sekä kokoelmatyö.

Hankkeessa on tähän mennessä luotu Sompion kirjastolle oma logo, joka pohjaa paikalliseen kulttuuriin, valmistettu oma tuotesarja: muistikirjat, kassit, folderit. Kirjastosta on tehty esittelyvideo. Kirjasto valmisti  vuodelle 2011 kalenterin, joka jaettiin kirjaston toimialueen kaikkiin talouksiin. Kalenterin avulla viedään kirjastotietoutta jokaiseen kotiin.

Henkilökuntaa on koulutettu ja hiottu tiimiksi. Yhteinen opintomatka toteutettiin Helsinkiin ja Turkuun. Siellä tutustuttiin kirjastomaailman viimeisimpiin tuulahduksiin Entressen kirjastossa, Kirjasto10 ja Turun kaupunginkirjastossa, myös Länsiturunmaan kirjasto oli antoisa käyntikohde. Opintomatka ajoitettiin kirjamessujen yhteyteen ja näin pohjoisen kirjastoväki pääsi osallistumaan Turun kirjamessuille.

Henkilökunnalle on järjestetty myös omia koulutuksia ja lisäksi on tutustuttu lappilaisiin kirjastoihin porukalla, esimerkiksi Inarin uusittu kirjasto ja maakuntakirjasto sekä Saarenkylän kirjasto.


Sanataidepaja 2

Sompion kirjasto kutsui kirjailija Markku Karpion vieraaksi. Markku vieraili kouluilla ja piti myös kirjoittamisesta kiinnostuneille Sanataidepaja kakkosen.


Kirjakahvila lukemisen edistäjänä

Syksyllä 2009 aloitettiin Sompion kirjaston toimipisteissä kirjakahvila -toiminta. Tilaisuudet ovat kerran kuussa. Kirjakahvilan vetäjä on joka kerralla eri henkilö. Vetäjiksi pyydetään eri ikäisiä kirjaston asiakkaita, kunnan päättäjiä ja kuntalaisia. Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia ja rentoja, aiheesta keskustellaan kahvin ja nisun siivittäminä.

Kirjakahvila tilaisuuksia on järjestetty syksystä 2009 lähtien vuoden 2011 loppuun mennessä yli 60 ja niihin on osallistunut noin 800 ihmistä. Toiminta jatkuu edelleen, vaikka varsinainen projekti onkin saatettu loppuun. Toiminta on vakiintunut kirjaston omaksi toiminnaksi.


Saamenkielinen kirjavinkkaus
Enontekiö, Inari, Muonio, Sodankylä ja Utsjoki hakivat yhteisesti apurahaa lääninhallitukselta saamenkielistä kirjavinkkausta varten. Projektityöntekijä valmisti vinkkausaineiston ja teki vinkkausmatkat 1.9.2008-31.1.2009 aikana saamelaiskuntien kouluille ja kirjastoihin. Hän vieraili myös valtakunnan rajojen ulkopuolella. Hän valmisteli myös saamenkielisen lukudiplomin; Lohkandiploma, joka oli kaikkien kiinnostuneiden käytössä Sompion kirjaston sivuilla, kunnes se uusittiin ja löytyy nyt:https://kirjasto.one/lohkandiploma/.  


Kaverikirjavinkkaus
Vuonna 2010 Sompion kirjastossa aloitettiin kaverikirjavinkkaus. Valtakunnan vinkkari Marja-Leena Mäkelä ja kirjailija Terhi Rannela aloittivat uuden toiminnan viikon mittaisella turneella Sompion alueen kirjastoissa ja kouluilla.

Kirjaston omat kirjavinkkarit tekivät ahkerasti töitä turneella kirjaston toimialueella. Kirjavinkkari oli lisäksi mukana kirjastoauton reiteillä kaksi viikkoa vinkkaamassa asiakkaille, pienille ja isoille.

Keväällä 2011 kirjailija Markku Karpio vieraili Sompion kirjaston vieraana. Hän teki luokkakäyntejä alueen kouluissa ja näin tavoitettiin noin 350 opilasta. Lisäksi Karpio veti kirjastossa Sanataidepajan nuorille. Osallistujat tulivat kaikista Sompion kirjaston kunnista.


Sompion kirjaston yhdistyminen
Opetusministeriö myönsi apurahan Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kirjastojen yhdistämiseen. Tällä rahalla katettiin yhdistymisestä aiheutuneita käytännön kustannuksia.


Kirjastokäytön oppimateriaalien suunnittelu ja valmistaminen
Sompion kirjasto yhtenäisti ja uudisti kirjastonkäytön opetusmateriaalia, samalla huomioitiin myös eri käyttäjäryhmät.


Kirjavinkkaus -hanke
Vuoden 2008 alussa valtakunnan vinkkari Marja-Leena Mäkelä, Seinäjoelta, vieraili Sompion kirjaston kuntien alueella vinkkaamassa kouluissa ja kirjastoissa viikon ajan. Vierailun innoittamana aloitettiin Sodankylän kirjastossa omatoiminen vinkkaustoiminta kahden työntekijän voimin. Syksyn ja talven aikana vuonna 2008 he vierailivat kyläkouluilla sekä naapurikuntien kouluilla. Syksyllä 2009 vinkkaajat kutsuivat Sodankylän keskustan koulujen oppilaat kirjastoon vinkkaussessioihin.


KauhuKirjasto
KauhuKirjastoa vietettiin 31.10.2008 Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kirjastoissa. Kirjastoissa oli paljon ohjelmaa päivän aikana ja Sodankylässä aina yöhön saakka, kirjasto oli auki klo 11-24.


Nukketeatteri -projekti
Savukosken kirjastossa toteutettiin jouluaiheinen nukketeatteri-esitys loppuvuonna 2008. Oikea Joulu - esitys vieraili oman kunnan lisäksi myös naapurikunnissa. Esityksestä valmistettiin myös dvd, joka on lainattavissa Sompion kirjastosta.


Sosiaalinen media käyttöön kirjastossa
Kemijärven, Sallan ja Sompion kirjastot hakivat ja saivat lääninhallitukselta apurahaa yhteisen koulutuksen järjestämiseen sosiaalisesta mediasta. Koulutuspäivä pidettiin 5.6.2009 ja kirjastojen koko henkilökunta osallistui siihen, kouluttajana toimi Sallan kirjasto- ja kulttuurijohtaja.